OPEN-ACCESS.NET

Какво очаква библиотекарят или информационният специалист да съдържа open-access.net? Веднага в съзнанието изплува представата за база от данни на свободен достъп от списания или друг вид документи, с хубави възможности за търсене и т.н.

Но какво всъщност е open-access.net?

Първият път когато отворих open-access.net упорито се опитвах да намеря възможностите за търсене и информация, за това какви са видовете документи, които са включени, какви тематични области са обхванати. Почувствах се малко объркано, защото подхода ми бе преднамерен, все едно ползвам стандартна база. А се оказа, че open-access.net е online платформа за научна информация, която обяснява понятия и форми на свободния достъп, какви са стратегиите на публикуване, какво представляват репозиториумите и т. н. Тя е първата такава на немски език.

Много университети, научни организации и сдружения в Германия определят своята позиция по отношение на отворения достъп до информация. Те споделят своята загриженост за събирането и оценяването й. При изследване на немското научноизследователско дружество (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) за опита на авторите със свободния достъп, като централен проблем се изтъква недостатъчната осведоменост на учените. Тази констатация е споделена на конференцията на ректорите на висшите училища и тази на министерство на културата в страната. Разпръснатостта на информацията според научната общност ще бъде превъзмогната с платформата open-access.net. Тя ще изпълни и неотложната необходимост от структуриране на данните.

Целева група са всички участници в сферата на науката – най-вече учените, висшите училища, изследователската дейност, библиотеките, политически и финансови организации. Научният съвет на проекта е съставен от представители на различни области от знанието. Партньори в него са университетска библиотека в Билефелд, Гьотинген, Констанц, центъра за дигитални системи на свободния университет в Берлин.

Съдържание на open-access.net?

Данните са разделени в пет основни области: обща информация, свободен достъп в различни области от знанието, важно за авторите, издателите, библиотеките, научните дружества, организатори на репозиториуми, немски научни дружества (Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft), форуми, новини, линкове, календар.

Гергана Мартинова

Библиосфера