LIBER 36TH ANNUAL GENERAL CONFERENCE 2007 : 36TА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИБЕР 2007

European Integration: Conditions and Challenges for Libraries : Европейска интеграция: състояние и предизвикателство за библиотеките.

Годишната конференция на LIBER тази година се проведе в периода 3-7 юли във Варшава. Добра организация предложиха домакините – Народната библиотека на Полша и Варшавската университетска библиотека. Представители от 30 държави взеха участие. Дискутираните теми са изключително важни за бъдещето общо европейско развитие на библиотеките.

Особено значение за предизвикателствата пред българските библиотеки са позициите в областта на авторското право, цените на периодичните издания, управлението на базите данни, новите бизнес модели за свободен достъп и кооперирането. Своя опит в тази сфера споделиха:

Austin McLean. Open Access Theses Publishing: A Status Report Six Months On Dr. Emilija Banionyte. The Activities of the Lithuanian Research Library Consortium Dr Kristina Hormia-Poutanen. Improving Access to Information Defining The Electronic Core Collections for Research and Well-Being Ewa Dobrzynska-Lankosz. Co-operation among Polish Research Libraries

Изказаните становищата за съхранението и опазването на библиотечните колекции, и архиви предизвикаха ползотворни дискусии. Презентации представиха:

John van Dorsten. Product Review: New Developments at Preservation Technologies

Helen Shenton. A Building as a Catalyst for Change: the new British Library Centre for Conservation

Dr Jozef Hanus. Preservation on a Shoe-String: Alternative Ways of Resourcing the Preservation of Library Collections

Dennis Schouten. A New paradigm for Preservation: the Shift from Microfilming to Digitisation as a Preservation Reforming Method in the Dutch Metamorfoze project

Janet Lees. Preserving the Future – Me, My Space and Eye

Участници от България са Ирена Петева, Специалзирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, Кристина Върбанова-Денчева, Специалзирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии и Христина Семерджиева, Нов български университет.

Библиосфера