Визуализацията повишава стойността на научно-техническите и медицински бази данни

Водещи доставчици на бази данни в областта на научно-техническа и медицинска информация предлагат визуални средства за по-добро онагледяване на резултатите от търсене. Нараства броят на големите доставчици и издатели, които допълват продуктите си с този тип инструменти. Сред тях са информационните системи на THOMSON, FIZ KARLSRUHE / STN INTERNATIONAL, QUESTEL ORBIT. Нова версия на Factiva Search 2.0. (FIZ KARLSRUHE / STN INTERNATIONAL) е обявена в началото на 2006 г. и в нея основно се използват визуални технологични решения.

Нагледното представяне повишава качеството на информацията, като обобщава в една „карта” различни данни, които могат да се възприемат веднага. Визуалните технологии „разчитат” връзките в текстовата част и я предават графично. Тези програми предлагат интерактивно пространство. Потребителят може на базата на хистограми, таблици и графики да обобщава, коригира, копира и организира информация. Съвременните ИТ специалисти смятат, че без графични средства част от научните постижения ще бъдат погребани завинаги.

Според Робърт Мас, президент на CAS, предизвикателство на 21-и век в информационното общество е не достъпът до информация, а доброто ù представяне.

Програмите се използват от кратко време, но бизнес компаниите вече работят с тях, с голямо удоволствие. В науката тяхното разпространение все още не е достатъчно добро. Научно- техническите и медицинските бази данни все по-често внедряват тези технологии, като се надяват това да повиши функционалността. Те проследяват научните разработки в определена област и преглеждат в различни по вид документи – научни статии, патенти и сива литература. Помагат на потребителя да си представи образно нивото на развитие по конкретен проблем. Често използвано приложение е графично представяне на информация с проследяване за конкурентни статии. Визуалните средства правят връзка между автора и неговата тематична област. Все повече фирми инвестират в такъв тип програми. Продуктът DATA ANALYZER THOMSON е приспособен да извлича и представя информация от собствени електронни ресурси и Excel файлове. Друга програма, която може да се спомене, сред по-известните е ANA VIST на FIZ KARLSRUHE / STN INTERNATIONAL. Тя обединява данни от три бази данни: CAS’s CAplus, USPATFULL и PCTFULL.

Mort, David. Visualization boosts power of STM databases // Research Information, 2006, № 22, p. 13-14

Превод със съкращения: Десислава Милушева

Бележка на редакцията: EBSCOhost предлага на своите потребители нагледни помагала чрез “VISUAL SEARCH”.

Библиосфера