Нов консорциум на академичните и изследователски библиотеки

От 1.07.2005 г. съществува нов консорциум на академичните и изследователски библиотеки в Илинойс The Consortium of Academic and Research Libraries in Illinois (CARLI). Новата организация е изградена на базата на три съществуващи академични консорциума: The Illinois Cooperative Collection Management Program (около 20 години работи и има 115 библиотеки за членове), The Illinois Digital Academic Library (създадена 1999 г. с 150 члена), The Illinois Library Computer System Organization (около 25 години с 65члена).

Мисията на новия консорциум е да ръководи академичните библиотеки в създаването и поддържането на богато и разнообразно бъдещо обучение, споделено ползване на колекции и програми.

Измежду услугите на CARLI е подпомагането на ILLINET ONLINE – интегрирана библиотечна система, която поддържа локалната дейност на 65 колежански и университетски библиотеки, предлага оферти за кооперирано ползване на услуги на всички библиотеки от щата, дотира и посредничи при предлагането на електронни ресурси за 150 колежа и университети.

Интерес представлява системата за управление на консорциума. Тя е на няколко нива. Управителният съвет дава стратегическата насока на развитие, а съвета на членовете организира дейността на членуващите библиотеки. Членовете на управителния съвет се избират за три години и са 12 на брой – три от държавните университети, три от частните колежи и университети, три от общинските колежи и три от останалите институции.

http://www.carli.illinois.edu/, септември 2005

Библиосфера