24/7 справочна услуга

Справочната услуга 24/7 e разработена за използване в големи библиотечни консорциуми като проект на Metropolitan Cooperative Library System, поддържа се от LSTA и се администрира от California State Library. Използвани са близо 2 години за тестване и развитие на 24/7 и се очаква постепенното изграждане на кооперирана справочна услуга между академичните и публични библиотеки. Създаден е комплект от продукти, възможен за лицензиране от всяка библиотека с достъп до Интернет.

През август 2004 MCLS и Online Computer Library Center комбинират 24/7 с Question Point. Под покровителството на OCLC е планирано да продължи развитието на концепцията за кооперирането на справочните услуги.

Какво е 24/7?

24/7 е съвкупност от софтуерни инструменти, които позволяват на библиотекарите да изпълнят в реално време справочна услуга. Всяка библиотека може да персонализира тези инструменти за най- добро изпълнение на нейните потребности.

24/7 може да се използва като:

• Комуникация с потребителите чрез чат в реално време;
• Насочване на потребителите към най-добрите ресуси в Интернет със сътрудническо търсене;
• Изпращане на файлове, изображения, презентации и т.н. на потребителски компютър;
• Използване на персонализирани, криптирани чат-съобщения и Интернет страници, за да се повиши ефективността;
• Организиране на срещи с до 20 участника, докато се споделят уеб страници;
• Работа в мрежа с други чрез трансфериране на търсене на локален или отдалечен експерт;

Какви са софтуерните и хардуерните изисквания?

Услугата е достъпна през мрежата, използвайки Java аплети. Библиотекарите се нуждаят от РС с Windows 98, NT, 2000 и директна Интернет връзка.

Персонализация

Предлага се разнообразие от услуги, които позволяват на библиотекарите да имат пълен контрол, когато потребителите използват 24/7. Тези услуги включват икони, език, оторизация и мениджмънт на сайта. Консултации свързани с допълнителни изисквания са винаги възможни.

Услуги след работно време

Библиотекарите постоянно изследват нови начини да направят услугите по удобни за потребителите. 24/7 е възможна за тях дори и когато библиотеката е затворена. Тя е кооперирана услуга, която независимо от часа на денонощието и независимо къде е библиотеката, е винаги отворена, винаги има библиотекар и потребителите ще бъдат обслужени.

Работа в мрежа на специализирани библиотекари

Последният проект е свързан с осигуряването на специализирани библиотекари. Това е направено, за да се подпомогне дейността на справочните библиотекари. Селекцията на тематични категории отразява по-често задаваните въпроси и по-често използвани теми. Те включват бизнес, здраве, история, образование, изкуство.

Библиосфера