Безкабелни мрежи, персонални цифрови асистенти и тяхното прилагане в образованието и библиотеките. Решения, проблеми и задачи

Литература:

Агов, Аврам. (Ноември, 2004). Страната на утринната свежест : Модерност тотално свързани в “мрежата”, 29 ноември, 2004: http://www.mediatimesreview.com/february04/AvramAgov-Korea3.php

Balthrop, Justin and Forrest, Stephanie & Newman, M. E. J. and Williamson, Matthew M. (March, 2004). Technological Networks and the Spread of Computer Viruses. Science; 304(5670), рp.527-530. Database: Academic Search Premier. 8 декември, 2004:
http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,url,uid&db=aph&an=13054717
Baguley, Richard. (November, 2004). The Future Wireless Network. PC World, 22(11).
Database: Academic Search Premier. 6 декември, 2004:
http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,url,uid&db=aph&an=14690627

Castells, Manuel. (2000). The Rise of the Network Society. 2nd ed. Blackwell Publishers: Malden, MA. Chan, Y. et al. (2000). “Wireless infrastructure in three region – United States, Europe and Japan”, 29 ноември 2004: http://ids.csom.umn.edu/faculty/wanninger/lectures/WirelessInfra-6204Sp00/WIRELESS-new.htm

City of Hasselt Delivers WiFi to its Citizens Using Cisco Technology, News @ Cisco, 5 декември 2004: http://newsroom.cisco.com/dlls/prod_102303.html

Cook, Michael et al. (2003). Wireless PDA Accessibility and Application in Academic Libraries, 18 ноември, 2004: http://mobile.mannlib.cornell.edu/docs/mmcg_report.pdf

Dean, Katie. (June, 2001). Forget PTA; This School Goes PDA, Wired News.1 ноември, 2004:
http://www.wired.com/news/school/0,1383,44812,00.html

Drew, Wilfred. (March, 2003).Wireless networks: new meaning to ubiquitous computing. The Journal of Academic Librarianship 29(2) pp. 102-106.Дурмана, Петко. (Ноември, 2004). За бизнеса и изкуството да се експериментира с нови медии. Дневник Online, 29 ноември 2004: http://www.dnevnik.bg/show/Default.asp?storyid=114371&rubrid=20

ЕС се разшири и технологично : Част от новите членки на съюза мислят по-приоритетно за ИТ бъдещето си. (June, 2004). Сега. Интернет издание. 5 декември 2004:
http://www.segabg.com/26062004/p0090001.asp

Fleishman,Glenn. (2004). Libraries. Wi_Fi Networking News, 14 декември 2004:
http://wifinetnews.com/archives/cat_libraries.html.

Гаврилова, Таня. (Октомври, 2004). Wi-Fi като прецизна съпруга: Бърза, лесна и сигурна връзка с локалната мрежа и интернет. Пари. 193 р.5 Gohring, Nancy. (2004). HSDPA and WiMax: Competitors? Wi_Fi Networking News. 14 декември 2004:
http://wifinetnews.com/archives/004523.html

Guyton, J. (2000). Wireless Networks in Europe: A Three-Step Evolution. 29 ноември, 2004:
http://itc.mit.edu/rpcp/Pubs/Theses/guytonwireless.pdf

John, Nancy R. (2001). Wireless Academic Library. University of Illinois at Chicago.
18 ноември, 2004: http://tigger.uic.edu/~nrj/wireless.ppt

King, David. (May, 2004). A new model for security. Communications News; 41(5). Pp. 30-34; Database: Academic Search Premier, 5 декември 2004:
http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,url,uid&db=aph&an=13306141
Knight, Will (June, 2003). Europe’s largest Wi-Fi hotspot goes live. New Scientist. 29 ноември 2004: http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99993834

Миглиоло, Масимо (2004). Бързият интернет може да бъде мобилна услуга. Телекомуникации. Специализирано приложение на в-к Капитал. 11 p. 8
Morrison, James and Dede, Chris. (October/November, 2004). The Future of Learning Technologies: An Interview with Chris Dede. Innovate, Journal for Online Education. 1(1), 23 ноември 2004: http://www.innovateonline.info/index.php?view=article&id=1

Огнянова, Катерина (Ноември, 2004). Вече нищо няма да е същото… или накъде отива
телекомуникационния сектор. Телекомуникации. Специализирано приложение на в-к Капитал (11) p. 4 Paustian, A. (November, 2004). es Moines Area Community College Utilizes Handhelds for On-the-Go Education. THE Journal, (32)4. pp 44-46, 22 ноември 2004:
http://www.thejournal.com/magazine/vault/A5094.cfm

Post, Tim. (2004). St. Cloud is going wireless. Minnesota Public Radion. 14 декември 2004:
http://news.minnesota.publicradio.org/features/2004/12/09_postt_wireless/

Pfeifer, R., R. Robb. (2001). “Beaming Your School into the 21st Century.” Principal Leadership: Middle School Education. 1(9). Pp.30-34.
Reuter. (October, 2003). Parents Sue School Over Wi-Fi. Wired News, 26 ноември 2004:
http://www.wired.com/news/technology/0,1282,60769,00.html

Робинсън, Тони. (Ноември, 2004). 3G услуги услуги, очаквайте през 2006. Телекомуникации. Специализирано приложение на в-к Капитал, 11, p.10
Rush, Susan. (February, 2004.) Course Materials Go Wireless. WirelessWeek. 16 декември 2004:
http://www.wirelessweek.com/index.asp?layout=document&doc_id=130874&verticalid=34&vertical=Bu
siness+and+Finance&industry=&text=education

Rush, Susan. (May, 2004). Nextel Goes To Schools. WirelessWeek, 16 ноември 2004:
http://www.wirelessweek.com/index.asp?layout=document&doc_id=132948&verticalid=34&vertical=Bu
siness+and+Finance&industry=&text=nextel+goes+to+schools).

Siegel, P. (2001). The Future of Wireless in Education. PowerPoint presentation,17 ноември 2004: http://www.cio.uiuc.edu/presentations/WirelessFutuApril01.ppt

Snyder, Christine. (August, 2004). Rochester schools go wireless. Students in district tap technology at fingertips. Special to The Detroit News, 1 ноември 2004:
http://www.detnews.com/2004/schools/0408/30/c04-257658.htm

Sony Puts Microsoft Windows XP in a Hand Held PDA, 2004. 18 декември 2004:
http://www.archivebuilders.com/whitepapers/22060.doc).

Tooms, A., Acomb, M & McGlothlin, Jason. (November, 2004). Тhe Paradox of Integrating Handheld Technology in Schools: Theory vs. Practice. THE Journal, (32)4. pp. 14-18, 22 ноември 2004: http://www.thejournal.com/magazine/vault/A5094.cfm

Wikoff, Karin. (2001). Wireless in Libraries Pathfinder, 18 ноември, 2004:
http://karinwikoff.net/

Williams, Joe. (March, 2003). Taming the Wireless Frontier: PDAs, Tablets, and Laptops at Home on the Range. Computer in Libraries. 23(3). 18 ноември 2004:
http://www.infotoday.com/cilmag/mar03/index.shtml

Пламен Милтенов е информационен специалист в Learning Resources & Technology Services (LR&TS) на St. Cloud State University (SCSU) в Сейнт Клауд, Минесота. Учи история в бившия Съветски съюз и има дипломи по история от България, Австрия и САЩ. Притежава магистърска степен по библиотечни и информационни науки от Dominican University в Чикаго. Интересите и дейността на Пламен Милтенов като информационен специалист в академична библиотека обхващат нови технологии, мултимедийно и интерактивно обучение. Пламен Милтенов работи като връзката на библиотеката (LR&TS) с College of Education към SCSU.
e-mail: pmiltenoff@stcloudstate.edu.
web: http://web.stcloudstate.edu/pmiltenoff/faculty/

Гергана Мартинова е библиотекар – периодика, специализиран библиотекар по публична администрация и главен редактор на списание “Библиосфера”. Притежава магистърска степен по библиотечно-информационни науки от СУ “Св. Климент Охридски” и по публична администрация от Нов български университет, професионална квалификация в областта на комуникациите в бита и бизнеса от Технически университет, София.

Интересите и дейността на Гергана Мартинова като библиотекар в академичната библиотека на НБУ са свързани с базите данни на периодични издания.

e-mail: gmartinova@nbu.bg

web: http://nbu.bg/index.php?l=27

[1] 802.11 е признат като стандарт. В самия стандарт, обаче съществуват различни видове. Например 802.11а е най-старият вид, който се използва само в Северна Америка. Следващият вид, 802.11b, има предимства, но недостатъка е сравнително ниската степен на предаване (само 11MB). Със степен на предаване от 56MB, 802.11g e в момента най-доброто, което е на широкия пазар. Трябва да се има предвид, че стандартът се развива много бързо: очаква се 802.11n да има степен на предаване от 250MB. 802.11e е друг вид стандарт, който набляга на предимствата на различните потоци, например видео streaming и VoIP (Voice over IP) телефонни обаждания имат предимство пред по-малко спешни съобщения като електронна поща и уеб страници; а 802.11i изключително се съсредоточава над сигурността и този протокол се очаква да се появи до края на 2004 година. 802.16 (WiMax – Worldwide Interoperability for Microwave Access) –нов стандарт, чийто обхват е около 50 км.

[2] 3G – Трето поколение мобилни комуникации. Според определението на Международния съюз по телекомуникации към ООН 3G съдържа две основни технологии за подобряване качеството на услугите на мобилните оператори: стандартът на Qualcomm CDMA2000 и WCDMA. Това понятие се използва в много случаи за всяка безжична технология, която повишава възможностите и понижава разходите.

[3] 4G – Четвърто поколение далекосъобщения. Събират в едно постиженията на почти всички мобилни технологии. Осигуряват съвместимост при преминаването от едни стандарти към други при трансфера на данни.

[4] UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) – трето поколение мобилни мрежи. Стандарт за връзка между терминал и мрежа. който на базата на високоскоростни мобилни телефони свързва потребителите с интернет и въобще с мултимедийни услуги. Предходният стандарт е GSM (глобален стандарт за мобилни комуникации) UMTS-мрежите позволяват около 40 пъти по-бързо предаване на данни, отколкото чрез GSM.

[5] GPRS – стандартна услуга за предаване на данни с пакетна комутация за GSM. Дава възможност за връзка с Интернет и с Интранет. Може да се приеме, че GPRS e преход към услугите от трето поколение.

[6] Digital divide или електронно разделение. Въведен по време на администрацията на Клинтон, терминът в началото дефинира разликата в достъп до информционни техннологии, Интернет в частност между средната бяла класа и останалите малцинства в САЩ. Много бързо става ясно, че електронното разделение е много по сложно явление и надминава расови и социални различия и може да включва възрастови, полови, национални, териториални и т.н. различия. За една от много дефиниции, виж: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_divide. Най-доброто изледване, което адресира научно определяне на характера и количествено измерване на електронното разделение от Warschauer, Mark. Technology and Social InclusionRethinking the Digital Divide. The MIT Press: Boston, MA.

[7] конвергенция. Обединение на аудио, видео и данни в един общ поток от битове, предават се по един канал, получават се и се възпроизвеждат от едно устройство. За компонентите на конвергенцията, нейните слоеве и т.н. виж: http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/eg/convergence/chapter1.html. За 802.11n виж бележка под линия 1.

[8] 15 страни членки на ЕС са по хронология – 1957(Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Холандия), 1973 (Дания, Ирландия, Великобритания), 1981 (Гърция), 1986 (Португалия, Испания), 1995 (Австрия, Финландия, Швеция). През 2004 страните – членки са 25.

[9] Streaming е сравнително стара (по компютърно летоброене) идея, която за последните няколко години твърдо е залегнала като технология в учебните планове. За определнието на streaming виж: http://www.hyperdictionary.com/dictionary/streaming; за примери за приложение на streaming в образованието: http://www.uen.org/technical/html/streaming.html . Както е посочено в настоящата стаtия, 802.11e протоколът, който ще се ползва за streaming.

[10] Виж:

Gateway:  http://www.gateway.com/

Dell:

http://www.pasadenaisd.org/IT/dept/price_lists/wireless_labs/dell/dell_wlmobile.htm

Hewlett Packard:

http://gem.compaq.com/gemstore/

[11] таблет компютрите са една от последната вълна в минитюаризацията на компютри. Те са своебразен хибрид между възможностите, които предлага персоналния цифров ассистент и големината на лаптоп. Повече за таблет компютри, виж: http://www.tabletpcquestions.com/

Библиосфера