Международно междубиблиотечно заемане

Весела Пипкова

Библиотеката на Нов български университет предоставя възможност да се поръчват книги и копия на статии от списания и сборници от чужбина на обменни начала чрез услугата “Международно заемане “. В тази насока най-активно е сътрудничеството с British Library, в която библиотеката на НБУ е регистрирана като потребител и годишно превежда депозит за заявяваните документи.

Поръчаните документи пристигат в рамките на десет дни, а ползването на книгите се извършва само на територията на библиотеката и за не повече от две седмици.Услугата е платена за студентите и преподавателите на НБУ като половината от таксата се поема от библиотеката, но пощенските разходи по връщането на документа са изцяло за сметка на заявителя. Външните потребители заплащат цялата такса на Британската библиотека плюс пощенските разходи.

Библиотеката на НБУ отскоро е регистрирана в SUBITO – служба за електронна доставка на документи на консорциум от различни библиотеки в Европа. Към тях подходът е двустранен. От една страна желаният документ може да се поръча чрез SUBITO, като цената на услугата е фиксирана от съответната библиотека. От друга страна имаме възможност да се свържем директно със самата библиотека и да договорим други начини и условия за заемане.

Друг метод за международен книгообмен е IFLA. Библиотеката на НБУ като член на IFLA Voucher Sheme (международна система за обмен на книги чрез ваучери ) доставя книги от различни страни в Европа. Използвайки тази система вече имаме установени контакти с библиотеката на Централния европейски университет в Будапеща, Унгария; Националната библиотека на Франция; Университетска библиотека Бамберг, Германия; Университетска библиотека Айхщет, Германия; Руската държавна библиотека в Москва; Университетска библиотека в Лиеж, Белгия.

Наши потребители вече са не само студентите и преподавателите на нашия университет. Често външни организации и някои библиотеки поръчват статии и книги, които не могат да открият на територията на България или доставят на приемливи условия от други институции. Такива са например Института по психология към МВР, Химикотехнологичен и металургичен университет София, Шуменски университет Св. Константин Преславски и др. Само за тази година са извършени над 40заявки от чужди библиотеки.

Друг интересен факт в международния междубиблиотечен обмен като цяло е това, че в повечето библиотеки, с които работим са различни звената, които извършват тази дейност. В нашата библиотека няма обособен отдел за тази дейност. Това се извършва от “Справочно-библиографска информация” на отдел “Обслужване на читатели”. В библиотеката към Американския университет Благоевград поради сравнително малкия брой поръчки тази услуга също се съвместява с други дейности. Направлението на Университетска библиотека “Св. Климент Охридски” е “Библиотечно-информационно обслужване и фондове”, като с това то отново се занимава и с редица други дейности.
В германските библиотеки за тази функция отговарят колегите от “Заемна служба”.

Като цяло библиотеката на НБУ се стреми да използва всичките си ресурси и възможности да удовлетвори потребителските запитвания и заявки. Тя се старае да подпомага издирването и доставянето на точната информация на конкретния човек или институция за максимално кратко време. Именно в тази насока се развива и реализира дейността на услугата “Международно заемане “.

Библиосфера