Записи от бразилска е – библиотека, добавени в WorldCat

Около 40 000 записа с описания и статии от 130 водещи бразилски научни и технически списания са налични в WorldCat, сводния онлайн каталог на OCLC. чени, изследователи, студенти и други потребители имат достъп до библиографското описание и текста на статиите срещу допълнително заплащане с помощта на услугата OCLC FirstSearch. Статиите са представени на английски, португалски и испански език и са публикувани в Научната електронна библиотека на Бразилия (Scientific Electronic Library Online Brazil).

Включването на SciELO към Worldcat, започвайки с бразилската колекция ще доведе до популяризирането и по-пълното разкриване на ценни научни ресурси, публикувани в Латинска Америка. Това ще стимулира издателите от Латинска Америка да публикуват местни научни трудове. Потребителите ще оценят предимството да ползват ценни, но по-трудно достъпни материали.

Тази инициатива маркира усилията на OCLC да развива и разширява обема на WorldCat, като се включват международни източници на информация, което безспорно увеличава стойността на продукта от гледна точка на потребителите. Този опит на OCLC е опит за популяризирането на идеята за обединение на усилията на създателите на информация.

Превод със съкращения Десислава Милушева OCLC Abstracts, http://www5.oclc.org/downloads/design/abstracts/, 03.01.2005

Библиосфера