Конгресна библиотека и национална инфраструктура за дигитална информация и програма за опазване на дигитални документи (NDIIPP)

Конгресна библиотека предоставя 14.9 млн. долара на осем институции и техните партньори за изграждането на национална инфраструктура за съхранение на дигитални документи.

Тъй като не съществува аналог на хартиен носител, а само дигитален формат на документите, вероятността да бъдат напълно загубени като ресурс или достъпът до тях да бъде ограничен, което ще попречи на изследователите да ползват документа в оригиналния му вид, е изключително голяма. Милиони дигитални материали като web сайтове, появили се в началното развитие на Интернет, вече са напълно изгубени.

Проектът по опазване и съхранение на дигиталните ресурси, който ще се финансира от библиотеката на Конгреса, ще обхване материали за значими личности, събития и движения, които имат огромно влияние върху развитието на националната история като например зараждането на“dot com” ерата, изготвянето на сателитни карти, телевизионни програми и др.

Целта на проекта е съхранението и осигуряването на достъп до дигитални документи и тяхното надеждно използване. Този проект е следващата стъпка от продължителен процес за разрешаването на комплексни проблеми, свързани с събирането, съхранението и осигуряването на достъп до електронен ресурс.

Инициативата носи официалното наименование – National Digital Information Infrastructure and Preservation Program (NDIIPP) (Национална инфраструктура за дигитална информация и програма за опазване на дигитални документи). Инициативата ще се реализира с изграждането на национална система за съхранение на електронни материали. Партньорите ще се обединят около разрешаването на проблема с дигитално архивиране и изграждане на дигитален архив.

Пълният текст на “Плана за Национална инфраструктура за дигитална информация и програма за опазване на дигитални документи” е достъпен на адрес: www.digitalpreservation.gov.

Конгресната библиотека, като най-голяма библиотека в света, има възможността да предлага безплатно online ресурси с нетърговска цел. Един от проектите, които реализира успешно в тази насока е “American Memory project”, с помощта на който са представени 8,5 млн. исторически източника.

Превод със съкращения: Десислава Милушева
http://www.loc.gov/loc/lcib/0601/ndiipp2.html, 04.01.2005

Библиосфера