За честването на 100 годишнината на Светослав Рьорих в София

На 30 и 31 октомври 2004 в Националната галерия за чуждестранно изкуство се състоя Международна научно-обществена конференция посветена на 100-годишнината на Светослав Рьорих. Тя беше организирана от Национално сдружение “Рьорих”, Международен съвет на организациите “Рьорих”, Международен център-музей “Н.К.Рьорих”, Москва, Международна академия по информатизация, Естонско общество “Рьорих” и Украинско отделение на Международния център-музей “Рьорих”.

Конференцията се проведе в една от залите на изложбата “Рьорих и България”, която бе открита на 27октомври и ще продължи до 22 ноември, т.г. Тази изложбата е посветена на още две кръгли годишнини – 130 от рождението на бащата Николай Рьорих и 125 – от рождението на майката Елена Рьорих. Експонирана е колекцията на Галерията за чуждестранно изкуство от творби на двамата художници, тематично свързани предимно с Тибет и Хималаите. Освен картините изложбата съдържа и документална част с материали от Централния държавен архив, НБКМ, частни колекции и от колекцията на НБУ. Представени са оригиналите на писмата от 1939 и 1940 г. на Николай Рьорих до Васил Стоилов, които се пазят в НБУ във фонд на името на художника.

Тази изложба беше предшествана от друга голяма документална изложба в Народната библиотека /4-17 октомври,2004/, която беше организирана от Националното сдружение “Рьорих”, ГУА при МС, ЦДА, НБКМ, и в която НБУ представи почти всички свои уникални документи от архива на художника Васил Стоилов. Тези документи, които говорят за големия интерес на Васил Стоилов към творчеството и идеите на Николай Рьорих, за Рьорих в неговия живот, бяха представени на конференцията в доклада на Надежда Александрова “Васил Стоилов и Николай Рьорих”.

октомври 2004 г.

Библиосфера