КОНТАКТИ

Редакционен съвет на списание Библиосфера
Главен редактор: Гергана Мартинова
д-р Радостина Тодорова
Иван Звънчаров
Пламен Милтенов
Графичен дизайн и техническа поддръжка: Любомир Томов

Списание Библиосфера
Библиотека, Нов български университет
ул. Монтевидео 21А
1618 София

Телефон: +359 2 8110 390
Електронна поща: bibliosphera@bibliosphere.eu

Библиосфера