КОНТАКТИ

Редакционен съвет на списание Библиосфера
Главен редактор: Гергана Мартинова
Алие Байрактар
Иван Звънчаров
Десислава Милушева
Пламен Милтенов
Графичен дизайн и техническа поддръжка: Любомир Томов

Списание Библиосфера
Библиотека, Нов български университет
ул. Монтевидео 21А
1618 София

Телефон: +359 2 8110 390
Електронна поща: bibliosphera@bibliosphere.eu