2002 №3

Предизвикателства

Модул „Периодични издания“ към дигиталната библиотека в НБУ
Modul „Serials“ of The Digital Library of New bulgarian University
Гергана Мартинова

Библиотеките като портали към информация
Libraries like a information gates
Евелина Спасова


Традиции

Предметизирането – възможности и начини на реализация
Things-posibilities and ways of realisation
Вергиния Здравкова

Ретроконверсията – стъпка към изграждането на електронен каталог. Опитът на библиотеката на НБУ
Backwards-a step towards creating an electronic catalog. NBU Library’s experience
Йоана Андреева, Мария Топузлиева


Проекти

Проектът EIFL – резултати и перспективи
Надя Терзиева
EIFL project-results and perspectives
Nadya Terzieva РЕЗЮМЕ ABSTRACT

Проект за читалня „Чужди езици“ с прилежащо аудиовизуално студио в библиотеката на НБУ
Project about „foreign languages“ studio with audiovizual studio in NBU’s library
Десислава Милушева


Културно наследство

„Вдъхновявал ме е живота…“ : Една анкета с художника проф. Васил Стоилов
„The life has been inspired me…“ : Inquiry into Artist Prof. Vasil Stoilov
Надежда Александрова, Явора Стоилова

Яворов между Мина и Лора : Знаци на съдбата
Qvorov and its variation between Mina and Lora: Signs of the destiny
Надежда Александрова


Анонси

Проект еIFL – „Електронна информация за библиотеките“
EIFL project – „Electronic information about library“

OCLC институтът и информационният институт в Сиракуза – спонсори на конференцията за виртуална справочна информация „Virtual Reference Desk“
The OCLC institute and The Information Institute in Syracuse – the contributors in The Virtual Reference Desk Conference

Библиосфера