2011 №14

Предизвикателства

Електронни книги на български език : Интервю с Диана Бойчева, изпълнителен директор на БГ Книга ЕАД
E-BOOKS in Bulgarian : Interview with Diana Boycheva, Executive Director of BG Book

РЕЗЮМЕ ABSTRACT

 

Миграция от баркод към RFID идентификация : Опитът на библиотеката на Нов български университет
MIGRATION from barcodes to RFID identification : The experience of the New Bulgarian University

РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Автори

Юридическата литература на Здравко Славчев
The JURIDICAL literature of Zdravko Slavchev

РЕЗЮМЕ ABSTRACT

 


Традиции

OCLC online services bridging libraries with cyberspace : Bibliosphere interview with Katie Birch, Portfolio Director, Delivery Services, OCLC
Онлайн услугите на OCLC като мост към глобално библиотечно киберпространство : Интервю на Библиосфера с Кати Бърч, портфолио директор, Обслужване на клиенти, OCLC

РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Културно наследство

Духът на отминалото време
The Spirit of past

РЕЗЮМЕ ABSTRACT

IN MEMORIAM

 


Анонси

Нова платформа за публикуване
New e-Publishing platform

Отворен модел за достъп и услуги от Versita
Open access model of information services and resources from Versita

В света на математиката с Zentralblatt MATH
In Math World with Zentralblatt MATH

Библиосфера