2012 №16

Редакторски бележки

За електронните книги и още нещо
e-Books reconsidered
Гергана Мартинова


Предизвикателства

Oт библиотечните стелажи до библиотека в джоба. Ще имаме ли читатели?
Фат Чеонг Чой
From library stacks to library-in-a-pocket: will users be around?
Fatt Cheong Choy РЕЗЮМЕ ABSTRACT

Графичният дизайн и библиотеката
Илия Кожухаров
The graphic design and the library
Iliya Kozhuharov РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Традиции

За университетските преподаватели и научните архиви
Среща-разговор с д-р Ралица Костадинова, aвтop нa cтaтии и книги в oблacттa нa наказателното право.
The academics and scholar repositories
A conversation with Dr. Ralitsa Kostadinova, author of articles and monographs in Criminal Law РЕЗЮМЕ ABSTRACT

Университетските библиотеки в гр. Познан: Главната библиотека на Икономическия университет
Виденка Георгиева
Poznan University Libraries : Main Library of the Economic University
Videnka Georgieva РЕЗЮМЕ ABSTRACT

 

Знанието е при нас
Живко Кушев
We possess the knowledge
Zhivko Kushev РЕЗЮМЕ ABSTRACT

 

Дигитализация и онлайн управление на бизнес архиви – реализирани проекти, проблеми и перспективи
Деница Цветанова-Чальовски
Digitazation and online administration of business archives – projects, issues and trends
Denitza Tzvetanova-Chalyovski РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Културно наследство

Архивното наследство на Иван Богданов – разширяване на представите
Иван Звънчаров
The archival heritage of Ivan Bogdanov – broadening of horizons
Ivan Zvancharov РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Анонс

Управление на изследвания чрез “Mendeley”
Contribute with “Mendeley” to your research

Библиосфера