2013 №17

Редакторски бележки

За случващото се за първи път
Гергана Мартинова
For what happens for the first time
Gergana Martinova


Предизвикателства

Създаване на програми за библиотечно обучение. Проблеми и възможности
Пламен Милтенов
Building the Librarian’s Curriculum. Issues and Possibilities
Plamen Miltenoff РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Традиции

41-ва годишна конференция на LIBER в гр. Тарту, Естония
Ваня Русева
LIBER 41st Annual Conference, Tartu, Estonia
Vanya Ruseva РЕЗЮМЕ ABSTRACT

 

Библиотеката на НБУ в Единбург
Таня Стоянова
The NBU Library in Edinbourgh
Tanya Stoyanova РЕЗЮМЕ ABSTRACT

 

Библиотеката към университетския архив – лукс или необходимост?
Александра Трифонова, ЦДАФ на НБУ
Library of the university archive – luxury or necessity?
Alexandra Trifonova, DAFC, NBU РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Културно наследство

Залезът на сп. “Хиперион”. Поглед върху последната годишнина на списанието
Надежда Александрова
The setting of „Hyperion“ Journal. Overview of the last publication year of the journal
Nadezhda Alexandrova РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Литература

Текстологичен анализ на „Между два разговора” на Иван Цанев
Елена Борисова
Text analysis of Ivan Tzanev’s “Between two talks”
Elena Borisova РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Анонс

Нова услуга за учени и изследователи KUDOS
New service for scientists and researchers KUDOS

Библиосфера