2015 №19

Редакторски бележки

GeriГемификация
Гергана Мартинова
Gamification
Gergana Martinova


Предизвикателства

NadyaОт водопад до таблети. 20 години по-късно
Надя Терзиева
From Waterfall to Tablets: 20 Years Later
Nadya Terzieva РЕЗЮМЕ ABSTRACT

 

KirilСистема за редакция на съдържание „Joomla“: История, развитие и възможности на софтуерния пакет за онлайн издания
Кирил Камбуров
Content Management System „Joomla”: History, Development and Possibilities of the Software Package for Online Editions
Kiril Kamburov РЕЗЮМЕ ABSTRACT

 

4UntitledНова библиотека
Калина Тодорова
New Library
Kalina Todorova РЕЗЮМЕ ABSTRACT

 


Традиции

5UntitledXII-та западнобалканска конференция по информационна грамотност
Десислава Милушева
12th Western Balkan Information Literacy Conference
Desislava Milusheva РЕЗЮМЕ ABSTRACT

 


Културно наследство

6UntitledПо случай 130 години от рождението на Николай Лилиев: Из архива на проф. д-р Кръстьо Мирски
Александра Трифонова
On the Occasion of the 130th Anniversary of Nikolai Liliev’s Birth: From the Records of Prof. dr. Krustyo Mirsky
Alexandra Trifonova РЕЗЮМЕ ABSTRACT

 


Литература

7UntitledПамет за приятеля Димчо
Надежда Александрова
In Memory of Our Friend Dimcho
Nadezhda Alexandrova РЕЗЮМЕ ABSTRACT

 


Анонси

Виртуална библиотека „Етика“
Virtual Library „Ethics“

Проект „Discovery“
Discovery Project

Библиосфера