2010 №13

Предизвикателства

Електронни книги и четене : Перспективи пред библиотекари и преподаватели
Ebooks and reading comprehension : Perspectives of Librarians and Educators
Рейчъл Векселбаум, Пламен Милтенов, Сюзън Паро
РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Традиции

Библиотеките трябва да станат предприемчиви, да се отърсят от идеологиите, да се реставрират…
Library have to become entrepreneurial, rid of ideologies, to restore …
РЕЗЮМЕ ABSTRACT

Щрихи за библиотеката на Франкофонския институт по администрация и управление или какво означава да бъдеш единствен библиотекар?
Outlines from the library of AUF or what does it mean to be a single-handed  librarian?
Антоанета Дечева
РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Културно наследство

Да прочетем отново книгата на Иван Богданов
The book of Ivan Bogdanov on second thought
Надежда Александрова
РЕЗЮМЕ ABSTRACT

Документален сборник за големия български режисьор проф. д-р Кръстьо Мирски
Comulative index with materials for the great Bulgarian director of productions prof. dr. Krastyuo Mirski
Александра Трифонова
РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Анонси

Бърза обмяна на данни с ebrary: Data Sharing, Fast

Ebrary: Simultaneous Data Sharing: Data Sharing, Fast

Изследване и анализ за използването на електронни книги

Critical Survey of e-Books Awareness

ResearcherID: Как да направим публикациите си по-видими?!

Researcher ID: How to make our publications more transparent?!

Библиосфера