2010 №12

Предизвикателства

Изграждане на Национална академична библиотечно-информационна система : Проект на Фондация „Америка за България“
Establishment of National Academic Library Information System : Project Foundation „America for Bulgaria“
Иванка Цанкова
РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Традиции

Свободен достъп до научни електронни публикации в Нов български университет
Open access to scientific e-publications in the New Bulgarian University
Радостина Тодорова
РЕЗЮМЕ ABSTRACT

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ в преследване на новостите в научното книгоиздаване
Интервю с Ирена Цанова, ръководител „Маркетинг & реклама“
Publishing House „St. Kliment Ohridski“ in pursuit of developments in scientific book publishing
Interview with Irena Tsanova, Head of „Marketing & Advertising“
РЕЗЮМЕ ABSTRACT

Щрихи за българската илюстрация
The Bulgarian illustrations outlines
Йоана Андреева
РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Културно наследство

„Какво ще кажем ние на младите сърца“ (Николай Лилиев – Учителят)
What we should say to the young hearts (Nikolay Liliev – The Master)
Надежда Александрова
РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Анонси

В помощ на научноизследователския процес : Манифест на академичните библиотеки
Support for the Research Process : An Academic Library Manifesto
Крис Бърг, Рос Колеман, Рики Еръуей

Брил – свободно публикуване
Brill Open

Библиосфера