2007 №9

Предизвикателства

Ролята на библиотеката във виртуалната академична среда
The contribution of a library to the Virtual Academic Community
Пламен Милтенов, Галин Цоков
РЕЗЮМЕ ABSTRACT

Дигитализиране на звук в библиотеката на Нов български университет
Sound digitalization service offered by New Bulgarian University Library
Веселина Йонкова
РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Традиции

Библиотечно-информационно обслужване на хора с нарушено зрение в библиотеката на Нов български университет
Library and Information Service to people with impaired vision offered by New Bulgarian University Library
Ваня Илиева, Радостина Тодорова
РЕЗЮМЕ ABSTRACT

София е нейният дом
Sofia is her home
Надежда Александрова
РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Културно наследство

Какъв беше преди, какъв е сега и какъв може би ще бъде достъпът до информация на незрящите хора
What was the admission of people with impaired vision to information
Ивайло Маринов
РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Анонси

OPEN-ACCESS.NET
LIBER 36TH ANNUAL GENERAL CONFERENCE 2007 : 36TА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИБЕР 2007

Библиосфера