Пълнотекстовите онлайн бази от данни в структурата на автоматизираните информационни услуги на университетската библиотека

Радостина Тодорова – НБУ н.с. инж. Кристина Върбанова-Денчева- ЦБ на БАН Един от приоритетите в разработените проекти за интегриране на библиотеките в информационното пространство на изграждащото се информационно общество е дигитализацията на библиотечните фондове. Дългосрочните цели са свързани с реализирането на виртуалната библиотека, а в непосредствен прагматичен аспект това е един от подходите за активизиране …

ОщеПълнотекстовите онлайн бази от данни в структурата на автоматизираните информационни услуги на университетската библиотека

Публичната Интернет Библиотека

The Internet Publiс Library www.ipl.org Виртуалната библиотека IPL – Internet Public Library се поддържа от Мичиганския университет. Замислена е като проект, който впоследствие се разраства и в момента съществува като самостоятелна юридическа организация. Основните цели, които си поставя екипът на библиотеката са свързани с развиването, подобряването и предоставянето на информационни услуги на потребителите чрез Интернет, …

ОщеПубличната Интернет Библиотека

Университетските репозиториуми: продължение на взаимното сътрудничество между библиотеките

Том Стори OCLC осигурява на библиотеките софтуер и поддръжка за техните “супер” архиви През 2001 г. група системни администратори от университета в Охайо се свърза с Джоузеф Дж. Бранин във връзка със създаването на “дигитален” архив, който да подпомогне студентите дистанционно обучение. Докато ръководели работна група по проблемите на продължаващото и дистанционно обучение, администраторите установили, …

ОщеУниверситетските репозиториуми: продължение на взаимното сътрудничество между библиотеките

Функционални изисквания за библиографските записи

Ваня Илиева Не отдавна българското библиотечно каталогизиране се “сблъска” с MARC формата на библиографските записи. Не отдавна се заговори и заспори в библиотечната ни общност за необходимостта от автоматизирана и интегрирана библиотечна система, за наложителния трансфер на библиографските записи от съсществуващите досега машинни формати именно в MARC формат (а и все още се води безсмислен …

ОщеФункционални изисквания за библиографските записи

Дигитални фондове, електронно обучение и библиотеки

Джай Джордан (Президент и главен изпълнителен директор на OCLC) През 70-те години библиотечните каталози започнаха да излизат on-line буква по буква, книга по книга. Днес самите библиотечни фондове започват да излизат оn-line – бавно, но сигурно. Колежите, университетите и други организации се заеха с изграждането на дигитални репозиториуми, които съхраняват интелектуалното си богатство. Е-обучението вече …

ОщеДигитални фондове, електронно обучение и библиотеки

Е – обучение и ролята на академичните библиотеки

Десислава Милушева, Гергана Мартинова За да отговори на изискванията на информационната среда, в която живее, съвременният човек трябва да обогатява своите знания и умения. За да бъде конкурентно способен се нуждае от информация и познание по всяко време и на всяко място. За да просперира непрекъснатото обучение трябва да стане част от ежедневието. Сега границите …

ОщеЕ – обучение и ролята на академичните библиотеки

Безкабелни мрежи, персонални цифрови асистенти и тяхното прилагане в образованието и библиотеките. Решения, проблеми и задачи

Пламен Милтенов, Гергана Мартинова През последните години бързо развиващата се форма на комуникация е безкабелната или безжична (wireless) мрежа. Според официалния говорител за безкабелни връзки, Wi-Fi Alliance (http://www.wifi. org/OpenSection/index.asp) по света в момента има 30 милиона безкабелни мрежи. След окончателното решение за единен стандарт, 802.11[1], безкабелната връзка шества из североамериканския континент на все по-достъпни цени …

ОщеБезкабелни мрежи, персонални цифрови асистенти и тяхното прилагане в образованието и библиотеките. Решения, проблеми и задачи

Идеи и препоръки при организирането на виртуални справочни услуги в академична библиотека

WHAT TO CONSIDER WHEN LAUNCHING A VIRTUAL REFERENCE SERVICE IN AN ACADEMIC LIBRARY Susan Schleper Започнали като услуга за потребители в корпоративния свят, виртуалните услуги търсят място сред мигриращите библиотечни услуги към online среда. Доброто познаване на състава на читателите, на ресурсите, на библиотеката и не на последно място на библиотечния състав, който ще предлага …

ОщеИдеи и препоръки при организирането на виртуални справочни услуги в академична библиотека

Mimicking podcasting in course management software (CMS)

Plamen Miltenoff, Associate ProfessorSt. Cloud State University, SCSUGary Schnellert, Associate Professor University of North Dakota, UND Plamen Miltenoff is information specialist at Learning Resources & Technology Services (LR&TS) of St. Cloud State University (SCSU) in St. Cloud, Minnesota. Plamen Miltenoff has diplomas from universities in Bulgaria, Austria, and from University of Florida. He holds MLIS …

ОщеMimicking podcasting in course management software (CMS)

Дигитализиране на звук в библиотеката на Нов български университет

Веселина Йонкова Аудиовизуално студио Библиотеката като институция е призвана не само да опази писменото и аудиовизуално наследство, но и да улесни достъпа до него. Това е причината през 2006 г. в библиотеката на Нов български университет да започне да функционира аудиовизуално студио. Засиленият интерес от студенти и преподаватели към колекцията от грамофонни (винилови) плочи наложи …

ОщеДигитализиране на звук в библиотеката на Нов български университет

Библиосфера